!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Dożynki w gminie Brzeźnica

IMG_7722

„Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,

Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem…”

Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz”

W pełnym słońcu 9 września 2012 r. odbyły się Dożynki w gminie Brzeźnica. Tym razem gminne święto plonów zorganizowano w Paszkówce. Bogaty korowód dożynkowy stworzyło 12 Kół Gospodyń Wiejskich.

 

 

 

Czy jest inna gmina w powiecie, która może się poszczycić takim potencjałem? Barwne stroje pań i różnorodne w kształtach wieńce wzbudzały podziw.

Ceremoniał dożynkowy rozpoczęto od Mszy świętą dziękczynnej, którą w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Paszkówce - przysiółek Pobiedr - koncelebrowali: ks. prof. Andrzej Zwoliński, ks. Stanisław Pitek - proboszcz parafii w Tłuczani,  ks. Bogusław Szewczyk – proboszcz parafii w Łączanach. Pełne treści i symbolicznych przykładów kazanie wygłosił ks. prof. Andrzej Zwoliński. Poprzez wspólną modlitwę dziękowano Bogu za plony i wypraszano łaski na przyszły rok.

Z kościoła cały korowód dożynkowy wraz z gośćmi i mieszkańcami gminy przeszedł na boisko sportowe LKS „Dąb” w Paszkówce. Splendoru dodała Młodzieżowa orkiestra dęta z Sosnowic pod batutą Gabrieli Jaskierni.

Tradycyjne Dożynki otworzył Wójt Gminy Brzeźnica - Bogusław Antos, który przed sześcioma laty, jako gospodarz gminy przywrócił zwyczaj organizowania gminnego święta plonów. Inaugurując dożynki przywitano całą publiczność, a wśród niej zacnych gości wśród których, m.in. byli: poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit, Andrzej Harężlak - wicewojewoda małopolski, szefowie różnych instytucji, radni, sołtysi. W roli konferansjera występowała Elżbieta Mostowik – dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze.

Starostowie Dożynek w Paszkówce: Stanisława Kucharczyk – prezes KGW Paszkówka oraz Władysław Wysogląd – sołtys i radny wsi Paszkówka, wiceprzewodniczący Rady Gminy w Brzeźnicy wręczyli chleb - symbol zebranych w tym roku plonów - Wójtowi Gminy Brzeźnica Bogusławowi Antosowi. Wszyscy mogli skosztować tego daru, bo wójt i starostowie częstowali publiczność. Poprzez Dożynki doceniamy wysiłek i znaczenie pracy na roli – mówił wójt, zwracając się jednocześnie z podziękowaniami do rolników za ich ciężką pracę.

Wile radości dostarczyła część artystyczna zaprezentowana przez dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce. To jedyna szkoła w gminie nosząca zaszczytne miano „Szkoły z Tradycją” i występ był tego wymownym przykładem. Folklor i regionalizm jest dzieciom bliski, bo patron ich szkoły był chłopskim poetą i uznanym literatem.

Dożynkowe przyśpiewki, to wyczekiwany moment towarzyszący wręczaniu wieńców dożynkowych. Każde z Kół Gospodyń Wiejskich uhonorowało wieńcem osobę, która według pań najbardziej na to zasłużyła. Wieńce trafiły w ręce rolników i osób, które pracują dla dobra danej wioski. Wyjątkowy wieniec za pracę samorządową dla dobra wszystkich mieszkańców gminy od 12 KGW skupionych w Stowarzyszeniu „Nowoczesna Gospodyni” otrzymał Wójt Gminy Brzeźnica - Bogusław Antos.

Przedstawiamy poniżej prezentację ukazującą, kto otrzymał w formie podziękowania wieńce i kosze darów:

KGW Bęczyn – wieniec dla Dobromiły Dudek-Brożek i Adama Brożek – producentów rolnych i przedsiębiorców; kosz dla Franciszka Sałaciaka - Prezesa Stowarzyszenia "Dolina Karpia”,

KGW Brzezinka – wieniec dla Janusza Smajka – radnego gminy Brzeźnica; kosz dla Józefa Budki - kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wadowicach,

KGW Brzeźnica - wieniec dla Doroty i Marka Kucharczyków - producentów rolnych i przedsiębiorców ; kosz dla Aliny Rawskiej - kierownika Ośrodka Zdrowia w Paszkówce,

KGW Chrząstowice - wieniec dla Jacka Jończyka - Starosty Powiatu Wadowickiego; kosze dla: Józefa Łasaka - Przewodniczącego Rady Powiatu Wadowickiego,  Mariusza Kapusty - radnego gminy Brzeźnica,

KGW Kopytówka - wieniec dla Lucyny i Władysława Siwków - rolników; kosz dla ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego,

KGW Łączany - wieniec dla Adama Kutermaka - radnego gminy Brzeźnica; kosz dla Jakuba Szymuli – pracownika świetlicy środowiskowej,

KGW Marcyporęba - wieniec dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcyporębie; kosz dla Katarzyny Solarskiej - Przewodniczącej Rady Gminy w Brzeźnicy,

KGW Nowe Dwory - wieniec dla Jadwigi Kozioł - radnej gminy Brzeźnica; kosz dla Ireny Torba - Prezes Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy,

KGW Paszkówka - wieniec dla Zofii i Tadeusza Kaniów - rolników; kosze dla: ks. proboszcza Marka Holoty, ks. wikariusza Wojciecha Lasaka, Władysława Wysogląda – sołtysa Paszkówki i radnego gminy Brzeźnica,

KGW Sosnowice - wieniec dla Grażyny i Edwarda Hylów- rolników; kosz dla Franciszka Szydłowskiego – działacza PSL-u i byłego radnego sejmiku małopolskiego,

KGW Tłuczań - wieniec dla Marii i Ryszarda Augustyniaków - rolników; kosz dla Andrzeja Harężlaka - wicewojewody małopolskiego,

KGW Wyźrał - wieniec dla Joanny Szymańskiej – współpracującej z Stowarzyszeniem „Nowoczesna Gospodyni” ; kosz dla Tadeusza Arkita - posła na Sejm RP,

Stowarzyszenie KGW „Nowoczesna Gospodyni” - wieniec dla Bogusława Antosa - Wójta gminy Brzeźnica.

 

Współorganizatorami gminnego święta byli: Wójt Gminy Brzeźnica, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Paszkówce, Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni", Koło Gospodyń Wiejskich w Paszkówce, Rada Sołecka wsi Paszkówka, Ochotnicza Straż Pożarna w Paszkówce, Ludowy Klub Sportowy „Dąb" Paszkówka oraz Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy. Obok środków z budżetu gminy Brzeźnica dodatkowym wsparciem finansowym były fundusze podarowane przez liczne grono sponsorów, którym wielokrotnie dziękowano ze sceny. Dopełnieniem była dotacja finansowa od Starostwa Powiatowego w ramach realizacji projektu pn. „Obrzędy dożynkowe - dziedzictwo zwyczajów Małopolski" realizowanego przez Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni".

Na Dożynkach byli oceni wolontariusze, którzy kwestowali, aby pomóc doświadczonemu przez los Dawidowi. Licytowane obrazy znalazły nabywców. Niech ludzkie dobro rośnie w siłę…

Wokół dożynkowej sceny prezentowały się różnorodne stoiska, m.in.: artystyczne rękodzieło ludowe, swojskie jadło, pszczelarstwo, wiklina oraz stoiska promocyjne: Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Wadowic, Stowarzyszenie „Dolina Karpia" z Zatora.

Dożynkowy dzień został zwieńczony zabawą taneczną, która toczyła się do późnej nocy w takt zespołu „Klan”. Dożynki gminne – Paszkówka 2012 przechodzą do historii, ale długo jeszcze będą wspominane.

galeriaGalerie Fotograficzne :

 

 

1. MSZA ŚWIĘTA DOŻYNKOWA

2. KOROWÓD DOŻYNKOWY

3. PROGRAM ARTYSTYCZNY

4. WRĘCZANIE WIEŃCÓW

5. WIEŃCE DOŻYNKOWE

6. AKCJA DLA DAWIDA

7. STOISKA PROMOCYJNE

8. ZAPROSZENI GOŚCIE i PUBLICZNOŚĆ

9. INNE ATRAKCJE

10. ZABAWA TANECZNA

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170