!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

W trosce o naturalne środowisko

DSC01068

Gmina Brzeźnica podejmuje wiele przedsięwzięć w kierunku poprawy środowiska naturalnego. Realizacja tych przedsięwzięć jest możliwa dzięki pozyskanym przez gminę środkom unijnym.

 

 

 

 

 

Jednym z obszarów, na które gmina kładzie nacisk jest poprawa gospodarki ściekowej.

Daje temu wyraz realizując szereg inwestycji, wśród których należy wymienić budowę sieci kanalizacyjnej w Paszkówce i remont oczyszczalni ścieków w Brzezince. Bieżący rok stanowi kontynuację tych działań.

DSC01061

 

Gmina Brzeźnica otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. ”Poprawa stanu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Brzeźnica poprzez budowę hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Paszkówka”. Budowa hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków została już rozpoczęta. Powierzchnia oczyszczalni będzie wynosić 3600 m² , a jej średnia przepustowość 50m³ na dobę.

Dzięki staraniom władz gminnych i pozyskiwanym funduszom unijnym w naszej gminie będzie nie tylko ładnie ale i czysto.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170