!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Informacja o wykaszaniu traw i chwastów

articles

Urząd Gminy w Brzeźnicy przypomina właścicielom i użytkownikom gruntów na terenie gminy o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.

Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz dla nas samych, gdyż są siedliskiem szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków itp. Ponadto wysiew chwastów z zaniedbanych terenów stanowi dużą uciążliwość dla gruntów sąsiednich.

O likwidację chwastów należy dbać przez cały rok, wykaszając je systematycznie od wiosny do wczesnej jesieni.

 

Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity. Dz.U. z 2004 r., Nr.121, poz. 1266 z późn. zm.) oraz „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzeźnica”.

Informuje się ponadto, iż w sytuacji, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu Wykroczeń, jak również być podstawą nałożenia mandatu karnego.

Dlatego, W trosce o estetyczny wygląd naszej gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe ,prosimy o bieżące wykaszanie traw i chwastów.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170